آغاز فعالیت نمایندگی‌های ایران

در ریاض و جده

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در خصوص آغاز به کار نمایندگی‌های ایران در عربستان گفت: سه نمایندگی ایران در ریاض و جده به صورت معمولی و در گام‌های اولیه فعالیت خود را در عربستان آغاز کرده‌اند. وی همچنین با بیان اینکه دعوت رسمی از سوی پادشاه عربستان از آقای رئیسی صورت گرفته و پاسخ رسمی داده شده است، افزود: در مرحله آغازین از سرگیری فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک دو کشور هستیم؛ تیم ما در آنجا مستقر هستند و کار‌های اجرایی و تکنیکی با سرعت خوبی در حال

انجام است.