به گزارش تسنیم، مصطفی بازوند، فرمانده سپاه بابلسر از دستگیری لیدرهای «شبکه جوانان محلات» در بابلسر و انهدام این شبکه خبر داد و گفت: این شبکه از ابتدای اغتشاشات با تهیه محتوا برای رسانه‌های معاند فعالیت کرده و با جذب جوانان و نوجوانان با وعده پناهندگی به خارج از کشور فعالیت‌های خود را ادامه می‌دادند. وی افزود: لیدرهای دستگیر شده ارتباط مستقیم با خارج از کشور داشتند و اقدامات ضدامنیتی زیادی تاکنون انجام شده است. با حکم قضایی تمام لیدرهای این شبکه دستگیر و صفحات فعالیتی آنان نیز مسدود شدند.