ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه درباره در نشست خبری هفتگی خود اظهار کرد که در پی از سر گیری روابط ایران و عربستان، وزرای خارجه دو کشور از یکدیگر به صورت متقابل جهت سفر دعوت کرده‌اند. وی افزود: دعوت پادشاه عربستان از رئیسی دریافت شده و رئیس جمهور نیز ضمن پاسخ متقابل، از ایشان دعوت کرده است. وی اضافه کرد: ما در مسیر اجرایی کردن دو موافقتنامه جامع بین دو کشور با تکمیل گام‌های اجرایی شاهد تبادل هیأت‌های مشترک خواهیم بود. به ویژه تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ظرفیت‌های عظیم دو کشور در اولویت ما و دو کشور است.