مجلس قصد دارد صدای منتقدان را خفه کند

کامبیز نوروزی، نویسنده و حقوقدان در تحلیل خود از طرح مجازات اظهار نظر افراد می‌گوید: مجلس قصد دارد صدای منتقدان را خفه کند. این وکیل دادگستری در واکنش به طرح مجلس برای «مجازات افراد مشهود برای اظهار نظر پیش از مقامات رسمی»، به رویداد۲۴ می‌گوید: به طور کلی آزادی بیان شامل مواردی همچون نقد، تحلیل و اظهارنظر است. تحلیل و نقد و بیان و ... ممکن است از طرف افراد مشهور مانند نویسندگان، صاحب‌نظران، هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران و ... باشد و ممکن است توسط افراد غیرمشهور هم مطرح شود و این یعنی آزادی بیان، ربطی به شهرت افراد ندارد. نوروزی می‌افزاید: آنچه نمایندگان در الحاق ماده ۵۱۲ مکلف به قانون مجازات اسلامی، پیش‌بینی کرده‌اند، به طور کلی نقض گسترده حق آزادی بیان است و درصدد این هستند تا کاری را انجام دهند که صاحب‌نظران، منتقدان و هر کس دیگری، از اظهار نظر کردن بترسد و به این ترتیب به آزادی بیان خدشه بسیار گسترده‌ای وارد می‌شود. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: نمایندگان در طرحشان یک گروه بسیار مهم از نخبگان جامعه را جدا کرده‌اند و می‌گویند این‌ها قبل از اظهارنظر مقامات رسمی اگر چیزی بگویند، ممکن است مجازات شوند. این یعنی نمایندگان در این طرح چنان قصد ارعاب دارند که مجازات اعدام هم ممکن است در انتظار این قبیل افراد باشد. چنین طرحی به جهت آنکه با حقوق مشروع ملت در تضاد کامل است، اساسا نمی‌تواند در مجلس تصویب شود و مجلس موجب قسمت پایانی اصل ۹ قانون اساسی، نمی‌تواند قانونی وضع کند که با آزادی‌های مشروع ملت در تضاد باشد. وی ادامه می‌دهد: چه مجلس و چه مقامات رسمی، نمی‌توانند پاسخ تحلیلی به انتقادات بدهند لذا تلاش می‌کنند باب انتقاد و نظر را ببندند و در حقیقت صدای منتقدان را خفه کنند. در واقع به این شکل، مانع از این شوند که هر شخصی در سطح جامعه اظهار نظر کند. نوروزی با بیان اینکه این طرح نه مبنای حقوقی دارد و نه مبنای عقلایی، تصریح می‌کند: مقام رسمی هر زمان که دلش خواست می‌تواند حرفش را بزند، مقام غیررسمی هم هر زمان که مایل بود می‌تواند حرفش را بزند. این به نوعی از بین بردن مبادله فکری در جامعه است و این شرط که در این طرح آمده، متاسفانه هیچ پایه حقوقی ندارد و با مبانی حقوق سازگار نیست.