ایران نباید سپر بلای ماجراجویی‌های روسیه در اروپا شود

تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل گفت: حفظ روابط راهبری ایران و روسیه مهم است. اما این روابط نباید به گونه‌ای شکل بگیرد که ایران درگیر عواقب و تبعات اقدامات یا سپر بلای ماجراجویی‌های روسیه در اروپا شود. اختلافات روسیه و اروپا اختلافات تاریخی و راهبردی است که دست‌کم در جنگ سرد و شیوه توسعه ناتو ریشه دارد و قاعدتاً‌ هیچ ضرورتی ندارد ایران به صورت مستقیم درگیر این ماجرا شود.

رضا نصری در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که دستاوردها یا نکات مثبت حمایت‌های ایران از روسیه چه بوده است، گفت: موضع رسمی ایران در قبال موضوع اوکراین با آنچه در رسانه‌های جهان منعکس شده متفاوت است. در واقع، امروز در رسانه‌ها و تریبون‌های بین‌المللی موضع ایران به شدت تحریف شده و زیر انبوهی از اتهامات دفن شده است به نحوی که صدای ایران دیگر به گوش نمی‌رسد. این موضع تحریف‌شده مخاطرات و تبعات منفی فراوانی برای کشور دارد.

وی افزود: حداقل این تبعات این است که افکار عمومی غرب را چنان علیه ایران برانگیخته که امروز لابی‌ها و جریان‌های ایران‌ستیز در پایتخت‌های غربی بستری یافته‌اند تا به راحتی برنامه‌های خود را پیش‌ ببرند و به سیاست خارجی دولت‌هایشان علیه ایران جهت بدهند. دولت ایران هم تاکنون موفق نشد به نحو موثری در مجامع بین‌المللی و محافل رسانه‌ای از کشور رفع اتهام کند.

نصری تأکید کرد: عامل اصلی تشدید تنش بین‌ ایران و اروپا برداشت تحریف‌شده‌ای است که از همکاری ایران و روسیه در قضیه اوکراین در فضای عمومی آن‌ها حاکم شده است.