عبدالله گنجی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در توئیتی نوشت: «سرمای حال از جهت گستردگی-کل کشور- و از جهت عمق سرما بی‌سابقه است.اکنون در ده استان کشور میانگین سرما ١٠درجه زیر صفر است.علیرغم کاهش گاز صولی ترکمنستان گاز شمال قطع نشد باید خدا قوت گفت به مدیران وزارت نفت و قدردان بود که بدون افزایش زیرساخت جدید در سال‌های گذشته مدیریت خوبی کردند.»