شهردار تهران در این مورد که در آلودگی هوای پایتخت شهرداری تهران چقدر مقصر است، بیان کرد: در راستای قانون هوای پاک ما تمام تکالیف خودمان را داریم انجام می‌دهیم. سیاه نمایی‌هایی که انجام شده، نادرست است و مجلس و دستگاه‌های نظارتی به دقت این مساله را بررسی کرده‌اند.  علیرضا زاکانی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: ۲۳ دستگاه متولی موضوع هوای پاک هستند که شهرداری یکی از این دستگاه‌هاست که در بررسی نهادهای نظارتی در بحث افزایش آلودگی هوا مقصر شناخته نشد و تخریب‌هایی که از سوی برخی‌ها انجام می‌شود مبتنی بر سیاه‌نمایی و سیاست‌زدگی است.