لباس شخصی‌ها به ماشین حامل «سها اعتباری» شلیک کرده‌اند

نماینده هرمزگان گفت: در ماجرای کشته شدن دختر ۱۲ ساله در شلیک نیروی انتظامی، خودرویی که قصد توقف ماشین‌ها و ایست و بازرسی در جاده را داشته، خودروی شخصی و عناصر آن با لباس شخصی بوده‌اند.

به گزارش فارس، احمد جباری، افزود: دستگاه‌های مسئول موظفند تا ابعاد قضیه را روشن و با هر کسی در هر جایگاهی که این قصور را انجام داده، برخورد قاطع کنند و از مردم دادخواهی و عذرخواهی شود.

شایان ذکر است، روز یکشنبه در جاده بستک - لاور میستان در جریان تیراندازی پلیس به خودروی حامل یک خانواده در این محور یک دختر ۱۲ ساله فوت کرد.