استیضاح بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت در مجلس شورای اسلامی به بیش 75 امضا رسیده است. این در حالی است که طبق گفته متولیان استیضاح، این امضاها در حال افزایش است. پیش از این وزیر بهداشت از مجلس به علت اقناع نشدن نمایندگان از پاسخ های وی، کارت زرد دریافت کرده بود.