رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در‌جریان رسیدگی‌به پرونده‌های عناصر اغتشاش‌گران در استان تهران، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال محکوم شدند. به گزارش ایلنا، «علی القاصی‌مهر» در جریان بازدید رئیس قوه قضائیه از  دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های اخیر در استان تهران پرداخت و  از محکومیت ۷۰ نفر از معترضان به پرداخت جریمه نقدی خبر داد.