نماینده مجلس:

 روسری‌ها تا دو هفته دیگر به سر زنان برمی‌گردد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اطمینان وعده داد که «روسری‌ها یکی دو هفته دیگر به سر زنان برمی‌گردد». حسین جلالی، در گفت‌وگو با منیبان در توضیح اینکه منظور از تغییر روش دعوت به حجاب چیست؟ تصریح کرد: منظور از تغییر روش این است که امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود.