ایرنا: سفیر انگلیس در تهران، در پی تهاجم یک گروه خشونت‌طلب به ساختمان سفارت ایران در لندن و بی‌احترامی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، امروز به وزارت امور خارجه احضار شد. ضمن یادآوری تعهدات دولت بریتانیا مبتنی بر کنوانسیون‌های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین در باره روابط دیپلماتیک و کنسولی، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران در خصوص ناکارآمدی پلیس در جلوگیری از وقوع این تهاجم تاسف‌بار را به وی ابلاغ شد.

 

سفیر انگلستان ضمن ابراز تاسف از وقوع این تهاجم، اظهار داشت که مراتب را به لندن منعکس خواهد کرد و امیدوار است که در آینده شاهد وقوع چنین مسائلی نباشیم.