پارلمان بلژیک از اتحادیه اروپا خواست به‌دلیل آنچه «خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان»، نامید‌، تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال و اقداماتی بازدارنده علیه سپاه اتخاذ کند. اتحادیه اروپا اواخر اکتبر گذشته در ارتباط با اعتراضات، برخی نهادها و مقامات ایرانی از جمله فرمانده «پلیس امنیت اخلاقی» مورد تحریم قرار داد.