امام جمعه اهل سنت در زاهدان، در نماز جمعه از مسئولان خواست معترضان را به دشمنان خارجی ارتباط ندهند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، گفت: «حاکمیت و حکومت متولی خدمت به این مردم است. اگر مردم معترضند، ضعف‌های خودتان را نگاه کنید، به گردن دشمن نیندازید، نگویید که دشمن تحریک کرده است. ضعف‌های خودمان در اجرای عدالت و خدمات رسانی را ببینیم.»