وحید یامین پور معاون جوانان وزیر ورزش گفت: علت اصلی اعتراضات اخیر اقتصادی نیست. تحلیل‌های جزیی ما را از اصل ماجرا دور می‌کند. وضعیت ما مثل دو بوکسوری است که در دو راند همدیگر را زده و خسته شده‌اند؛ حالا در راند آخر چه کسی است که مشت آخر را بزند؟ وی افزود: با اروپایی مواجه‌ایم که در آستانه فروپاشی است؛ قیمت سوخت در فرانسه ۲۲ برابر شده است. صنایع بزرگ در اروپا بخاطر کمبود انرژی در حال تعطیلی است. ما مشت آخر را به آمریکا می‌زنیم و وارث جهان خواهیم شد!