نمایندگان پارلمان کانادا به اتفاق آرا دو طرح را به تصویب رساندند که با ادعای «ستم سیستماتیک به زنان و سرکوب خشونت‌آمیز علیه مدافعان حقوق بشر» در ایران، از سازمان ملل متحد خواسته شده جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن ملل متحد اخراج کند.به گزارش یورونیوز، این درخواست در یک متن پیشنهادی از سوی آندران لاروش، سخنگوی فراکسیون کبک در امور زنان، گنجانده شده بود که به تصویب رسید.