علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تاکنون قریب به هزار فقره کیفرخواست در محاکم قضایی استان تهران در رابطه با آشوبگران و اغتشاش‌گران صادر شده است. وی با بیان اینکه برای این پرونده‌ها در دادگاه انقلاب تعیین وقت شده، افزود: دادگاه این عناصر اصلی اغتشاشات در تمام روز‌های هفته جاری به صورت علنی برگزار می‌شود.