ایسنا نوشت: نخست وزیر کانادا روز شنبه در میان گروهی از ایرانیانی که در اوتاوا پایتخت کانادا در حمایت از ناآرامی‌های جاری در ایران تجمع کرده بودند، حضور یافت  و با سردادن شعارهایی به زبان فارسی، ادعاهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. جاستین ترودو ایران را به برخورد خشونت‌آمیز با افراد حاضر در ناآرامی‌ها متهم کرد و مدعی شد که در کنار مردم ایران ایستاده است و دست از این حمایت برنمی‌دارد. نخست وزیر کانادا همچنین مدعی شد که تغییر نظام در ایران رخ دهد، اجازه نخواهد داد که مقامات ایرانی وارد خاک کانادا شوند.