خانواده مرحوم مهسا امینی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امروز چهارشنبه برابر با چهلمین روز فوت مهسا با توجه به شرایط و جهت پیشگیری از هرگونه مسأله ناگوار، مراسمی نخواهند داشت. خانواده امینی در این بیانیه از تمام کسانی که در این مدت با تمام توان در کنارشان بوده‌اند قدردانی و با تمام کسانی که در این روزها هزینه‌ای متحمل شده‌اند اعلام تسلیت و همدردی کرده‌اند.