به گزارش ایسنا، فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه کشورمان با اشاره به نتایج تلخ مداخلات خارجی در سوریه به بهانه حمایت از حقوق بشر و تجربه شکست‌خورده رژیم صهیونیستی و حامیان آن در توطئه و بحران‌سازی علیه دولت و مردم سوریه، تاکید کرد: آنها به دنبال بحران‌سازی علیه کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی ایران، هستند. آمریکا و غرب، ایرانی ویران و وابسته می‌خواهند و نه ایران آباد، پیشرفته و مستقل. وی خاطرنشان کرد: همگان دیدند که آمریکا و متحدین با سوریه و عراق و افغانستان چه کرده‌اند.