خطیب نمازجمعه این هفته تهران از قوه قضاییه خواست با اغتشاشگران و کسانی که به ملت خیانت کرده و آب به آسیاب دشمن ریختند، به‌نحوی برخورد کند که دیگر کسی هوس اغتشاش نکند. به گزارش ایرنا، «سید احمد خاتمی» گفت: در همه اغتشاشات، آنهایی که فریب خوردند و دچار هیجان شدند آزاد می‌شوند و مورد رحمت قرار می‌گیرند اما باید با سردسته اغتشاشگران که پول می‌دهند مردم آشوب کنند، به مصداق أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رفتار شود.