رئیس سازمان صداوسیما گفت: رسانه ملی روابط عمومی هیچ دستگاهی نیست؛ ولی تریبون نظام است و این جایگاه را باید با افتخار اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، پیمان جبلی در دومین نشست افق تحول اظهار کرد: در یک سال اخیر نقش رسانه ملی در پیشگیری از بسیاری از بحران‌ها بسیار مهم بوده است.