نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام این خبر که تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس کلید خورده است، در تشریح جزئیات آن به خبرگزاری مجلس گفت: به دلیل استمرار مشکلات متعدد عمرانی، اجتماعی و فرهنگی در شهر تهران، فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع جهت رفع معضلات پایتخت‌نشینان و تداوم ناکارآمدی در بخش‌هایی از مدیریت شهری مرکز سیاسی کشور به ویژه در چهار سال اخیر، درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را در مجلس به جریان انداخته‌ایم. وی ادامه داد: تعداد امضاهای نمایندگان درخواست‌کننده این تحقیق و تفحص از ۳۰ عبور کرده و همچنان در حال افزایش است.