معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: امروز در زندان‌ها به روی همه جهانیان باز است و ما در قوه قضائیه آمادگی کامل داریم که افراد مدعی که می‌خواهند از حقوق بشر دفاع کنند بیایند زندان‌های ایران را ببینند و ملاحظه کنند که با زندانی چگونه رفتار می‌شود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصدق، تصریح کرد: متولیان حقوق بشر بیایند جز تعداد اندکی که گاهی اوقات سر و صدا می‌کنند و مسائلی مطرح می‌کنند؛ رفتار و مصاحبه‌های سایر زندانیان را ببینید.