ایسنا نوشت: نماینده قم در مجلس گفت: موسسه‌ای طبق قانون مجموعه زیتون را خریده که تعدادی از اعضای موسسه‌ در آنجا سهم دارند. پس اینکه گفته شده نماینده سابق قم در این پرونده نقش دارد، درست نیست. احمد امیرآبادی فراهانی، توضیح داد: آقای ط. موسس موسسه خریدار پیشم آمد و اسناد زیتون را ارائه کرد. من در این اسناد نام آقای لاریجانی را ندیدم؛ درست است که آقای لاریجانی رقیب ما در قم بوده اما انصاف و دینداری و آزادگی را هم باید رعایت کنیم و حقیقت را بگوییم.