وزیر جنگ اسرائیل با تکرار ادعاهای ضدایرانی‌اش گفت، اسرائیل توان وارد کردن آسیبی جدی به برنامه هسته‌ای ایران را دارد.  به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه تایمز آو اسراییل، بنی گانتس، افزود: کشورش توافق هسته‌ای را صرفا توافقی می‌داند که به طور موقت موجب به تعویق افتادن پیشرفت هسته‌ای ایران می‌شود.