به گزارش «انتخاب» به نقل از میدل ایست آی، مقامات فعلی و سابق ایالات متحده و کشورهای حوزه خلیج فارس به میدل ایست آی گفته‌اند، تعدادی از مقامات نظامی اسرائیل به صورت محرمانه به قطر اعزام شده‌اند.

این اقدام به عنوان بخشی از یک بازتنظیم ساختار امنیتی است که به موجب آن اسرائیل به عنوان جزئی از منطقه تحت پوشش ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوم به «سنتکام» قرار می‌گیرد. این منابع گفته‌اند که حداقل یکی از مکان‌هایی که این مقامات اسرائیلی در آنجا حضور یافته‌اند، پایگاه هوایی «العدید»، مقر عملیات سنتکام در قطر است.