معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: بالای سر اسراییل می رویم و ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلومتر عکس می گیریم و اطلاعات دقیق می‌آوریم و سیستم‌های ما هم چون ضد رادار هستند به داخل برمی‌گردیم داخل کشور؛ الان اطلاعات ما از برخی مسئولین اسرائیل از درون برخی تشکیلات اسراییل بیشتر است.

به گزارش ایسنا محسن رضایی افزود: تلاش ما برای دولت و حتی برای جمهوری اسلامی نیست بلکه برای کل اسلام، انقلاب و ایران است و امروز مجاهدت‌های ما موضوعی کم قیمتی نیست؛ بنابراین باید مسیر انقلاب را باید حتما ادامه داد اما این ادامه در ادامه تحولات است نه عادی سازی زندگی و امورات کشور؛ تحولات باید ادامه پیدا کند چراکه انقلاب اسلامی سرآغاز سرآغاز تحولات بوده است.

رضایی با بیان اینکه یکی از چارچوب‌های انقلاب اسلامی را من فناوری انقلاب نامیده‌ام، اظهار کرد: مرحله اول فناوری انقلاب آن ایستادگی و زیر باز نرفتن و مقاومت کردن است؛ مرحله دوم فرصت سازی است و باید از دل ایستادگی فرصت تولید کرد و مرحله سوم نیز بهره برداری از فرصت ها با استفاده از نوآوری و ابتکار و در نهایت رسیدن به یک محصول دارای قدرت رقابت با خارج است؛ این فناوری در دفاع مقدس کاملا انجام شد اما در اقتصاد هنوز فناوری انقلاب را وارد نکردیم.

وی ادامه داد: ما در ایستادگی در برابر تحریمها و مقاومت در برابر محاصره اقتصادی دشمن موفق بودیم و دشمن شکست خورد اما اینکه چه میزان توانستیم از این ایستادگی فرصت سازی کنیم را باید بررسی کنیم. باید تعیین کنیم که چه میزان توانستیم از این فرصت بهره برداری کنیم و چقدر توانستیم آن بهره برداری ها به نتایج و پیامدهایی تبدیل کنیم که بر سایر دشمنان و رقبای ما غلبه کرده است؟ ما در دفاع این کار را کردیم لذا می‌رویم بالای سر اسراییل می رویم و ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلومتر عکس می گیریم و اطلاعات دقیق می‌آوریم و سیستم‌های ما هم چون ضد رادار هستند به داخل برمی‌گردیم داخل کشور؛ الان اطلاعات ما از برخی مسئولین اسرائیل از درون برخی تشکیلات اسراییل بیشتر است.