رئیس‌جمهور بر اهمیت بهره‌گیری از توان کارشناسی نخبگان و دانشگاهیان در نظام حکمرانی، تأکید کرد.

 به گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی در جمع گروهی از رؤسای دانشگاه‌های کشور گفت: مهم است سازوکارهای کارآمدی برای شکل‌گیری یک رابطه موثر میان دولت و نهاد علم فراهم شود تا بتوانیم مساله‌محور از توان علمی مراکز دانشگاهی و نخبگانی بهره ببریم.