نماینده شازند در مجلس از فرمان اخیر رئیس‌جمهور انتقاد کرد. به گزارش ایلنا، محمود احمدی بیغش در توییتی نوشت: آقای رئیسی حدود یکسال است که رئیس‌جمهور هستید، لطفا از حال و هوای قوه قضائیه تشریف بیارید بیرون!!! حاج آقا اگر اجازه بدهید یکی دوتا از دستوراتتان فورا اجرا نشود! بعد از ریشه کن کردن فوری فقر تا پیش از عید و دستور فوری برای پایین آمدن قیمت ها، اکنون ساختمان ها فورا مقاوم‌سازی خواهند شد. آخه چرا... ؟!