محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است: پایگاه اجتماعی رئیسی حتما ضعیف شده اما نه آنقدر که اگر انتخابات برگزار شود رأی نیاورد.

او در گفتگو با نامه نیوز عنوان کرد: معمولا آرای روسای جمهور در ایران در دوره دوم مسئولیت خیلی افت نمی‌کند چون مردم احساس می‌کنند، مدت چهار سال زمان کافی برای یک رئیس‌جمهور نیست که او بتواند برنامه‌هایش را اجرا کند.

مهاجری درباره وضعیت پایگاه اجتماعی سیدابراهیم رئیسی در مقایسه با زمان انتخابات، افزود: در حال حاضر اگر قرار باشد انتخاباتی برگزار شود اما رقابت جدی وجود نداشته باشد، معتقدم همچنان آقای رئیسی نفر اول خواهد بود ولو با رأی پایین تر.