سخنگوی دولت گفت: آزاد سازی برخی منابع بلوکه شده، یکی از اقدامات دولت است. البته منابع آزاد شده صرف تسویه بدهی‌های گذشته که به دولت به ارث رسیده است،  می شود.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود، ادامه داد: ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی از دولت گذشته در این دولت پرداخت می شود. همزمان میزان سرمایه گذاری عمرانی دولت نیز افزایش یافته از این منابع است و واردات کالاهای اساسی هم از این منابع تامین می شود.

سازمان ملی مهاجران در حال شکل‌گیری است

سخنگوی دولت گفت: بسیاری از مهاجران افغانستانی به صورت قانونی در کشور هستند، البته برخی هم به شکل غیرقانونی ورود کردند که تا حد ممکن شناسایی می‌شوند؛ سازمان ملی مهاجران نیز در حال شکل‌گیری است.

وی درخصوص افزایش مهاجران افغانستانی به کشور بیان کرد: مساله مهاجران مساله روی میز وزارت کشور است.

بهادری جهرمی ادامه داد: ایران همیشه حجم گسترده مهاجران را میزبانی کرده است و انتظار می‌رود مراجع بین‌المللی هم تکالیف خود را به ویژه در شرایط تحریم داشته باشند. دولت با ورود قانونی مهاجران موافق است.

دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر نکرده است

بهادری جهرمی درباره افزایش قیمت خودرو بیان کرد: دولت مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو صادر نکرده است. مشکلات صنعت خودرو ریشه‌ای بوده و افزایش تولید مورد تاکید دولت است. کاهش تعداد خودروهای در پارکینگ مانده یکی دیگر از برنامه‌های دولت در زمینه خودرو بوده است. همچنین گارانتی‌ها افزایش یافته که این اقدامات از موارد ۸ بندی دستور رئیس‌جمهور برای صنعت خودرو است.

ارائه نتیجه ارزیابی عملکرد وزرا به رئیس‌جمهور

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به انتقادات صورت گرفته در مورد عملکرد کابینه سیزدهم، گفت: ارزیابی عملکرد مدیران در دستور کار دولت بوده و هست. اخیرا هم نتیجه ارزیابی عملکرد وزرا هم به خودشان و هم به رئیس‌جمهور داده شده است.وی درباره اختلاف مجلس و دولت در خصوص استیضاح برخی از وزرا و التیماتوم نمایندگان به دولت برای برکناری بعضی از ورزا نیز تصریح کرد: نظارت حق طبیعی مجلس است و صلاحیت‌های قانونی خودش را در این مورد دارد، دولت هم صلاحیت‌های قانونی خودش را دارد که به آن عمل می‌کند.

دستور رئیس‌جمهور درباره پروژه میانکاله بر زمین نمانده است

سخنگوی دولت درخصوص نادیده گرفتن فرمان رئیس‌جمهور برای توقف پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: در خصوص پروژه میانکاله فرمان رئیس‌جمهور بر زمین نمانده است. کلنگ‌زنی پروژه متوقف شده است و در دولت مردمی اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

بانیان وضع موجود نمی‌توانند حل‌کننده مشکلات باشند

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه وضعیت ابقای مدیران دولت قبلی در ساختار اجرایی کشور اظهار کرد: رئیس‌جمهور تاکید دارند بانیان وضع موجود نمی‌توانند حل‌کننده مشکلات باشند. کسانی که کارایی لازم را خواهند داشت می‌توانند ابقا شوند و در غیر این صورت نمی توانند با دولت همکاری داشته باشند.

طرف ایرانی میز را ترک نکرده است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد ایران در مذاکرات برجام تاکید کرد: رویکرد ایران در خصوص مذاکرات ثابت بوده است. طرف ایرانی میز را ترک نکرده است. ایران اهل برهم زدن میز مذاکرات نبوده است.