روابط عمومی مجلس شورای اسلامی شایعاتی مبنی بر پرداخت پاداش ۱۵۰ میلیون تومانی به نمایندگان را از اساس کذب دانست.‌

به گزارش ایلنا، اداره کل روابط عمومی مجلس، این شایعه‌سازی را در راستای تخریب مجلس ارزیابی کرد.