دیروز صدای انفجار مهیبی همراه با زمین‌لرزه در شهرستان سرابله موجب رعب و وحشت مردم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  این لرزش در ایلام نیز حس شد.تاکنون این زمین لرزه در سامانه لزره نگار کشور ثبت نشده است.