نماینده سابق مجلس «اعتراف» اخیر علم الهدی را نقد کرد. به گزارش خبرآنلاین، محمود صادقی فعال سیاسی نوشت: آن خطیب جمعه که با وجود در اختیار داشتن انواع رسانه،از تبدیل شدن گوشی هوشمند به رسانه آزاد اظهار نگرانی می کند در واقع به ناتوانی خود از انتقال پیام اعتراف می کند.