پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ظریف را آبرو و اعتبار جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد و گفت: صحبتی که در مورد پولشویی از ایشان نقل می‌شود یک بار تیتر نخست یکی از خبرگزاری‌هایی بوده است که این روزها علیه ایشان هجمه‌آفرینی می‌کند. چگونه است که این رسانه‌های مدعی می‌توانند این موضوع را مطرح و برجسته کنند و هیچ پیگردی برای آن منظور نمی‌شود، اما وقتی وزیر می‌گوید چنین چیزی در کشور ما وجود دارد مورد هجمه قرار می‌گیرد. دولت باید وزیر خود را حمایت کند.