محمد مخبر با صدور حکمی علی بهادری جهرمی را با حفظ سمت به عنوان دبیر هیئت دولت منصوب کرد.در متن حکم معاون اول رئیس‌جمهور آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزنده و سوابق مفید، به موجب این حکم به استناد ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۳۶۸.۹.۸  جناب‌عالی را به سمت «دبیر هیئت دولت»، منصوب می‌نمایم. بهادری جهرمی آبان ماه امسال به عنوان سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت منصوب‌شده بود.