سخنگوی هیئت‌منصفه دادگاه مطبوعات گفت: دوم اسفند ۱۴۰۰ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی یک پرونده جرم سیاسی و یک پرونده جرم مطبوعاتی رسیدگی شد. احمد مؤمنی راد در گفت‌وگو با ایسنا گفت: متهمان این پرونده مدیرمسئول پایگاه اطلاع‌رسانی علی مطهری و خبرنگار پایگاه یادشده به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا بود که هیئت‌منصفه به اتفاق آرا متهمان را مجرم ندانست.  مؤمنی راد افزود: پرونده با اتهامات مشابه دیگر مربوط به مدیرمسئول پایگاه خبری انصاف‌نیوز بود که هیئت‌منصفه با اکثریت آرا متهم را در اتهامات یادشده مجرم اما مستحق تخفیف دانست.