وکیل کیوان صمیمی از آزادی موقت موکل خود خبر داد.

‌مصطفی نیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،  درباره آزادی کیوان صمیمی از زندان گفت: آقای صمیمی توقف اجرای حکم گرفتند و موقتاً از زندان آزاد شدند. این وکیل دادگستری تاکید کرد: به دلیل شرایط جسمانی و گزارش پزشکی قانونی مستند به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری موقتاً آقای صمیمی آزاد شدند.