نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اراک در مجلس مبنی بر اینکه به وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان مجلس رسیدگی شود، گفت: کسی در مجلس حقوق ۸۰ میلیون تومانی دریافت نکرده و حقوق نمایندگان نیز زیر ۲۰ میلیون تومان است.به گزارش ایلنا، محمدحسن آصفری در جلسه علنی دیروز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود به دولت گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح است، البته از آنجا که معلوم نیست این ارز به چه کسانی داده می شد و دولت باید نظارت می کرد ، این یک موضوع جدی است، اما درخواست ما این است که دولت در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کیسه ای برای خود ندوزد و به فکر حل مشکلات مردم همچون اتمام پروژه های نیمه کاره عمرانی که ده ها سال رها شده اند، باشد.نماینده اراک ادامه داد: موضوع حقوق های نجومی نیز باید در بودجه سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد و جلوی این ریخت و پاش ها که متاسفانه در برخی از دستگاه‌ها وجود دارد، گرفته شود. امروز فیش هایی از خود مجلس منتشر شده، لذا باید پرسید آقای نیکزاد فیش ۸۰ میلیون تومانی که گفته می شود برای یکی از کارکنان مجلس است، صحت دارد یا خیر؟ اگر صحت دارد باید با آن برخورد شود، در غیر این صورت مجلس موضع رسمی خود را اعلام کند.وی افزود: مردم امروز در فشار هستند و نمی شود این ناعدالتی را پذیرفت، در واقع نمی توان پذیرفت کارگران فقط ۴ میلیون حقوق بگیرند و برخی از افراد حقوق های چند ۱۰ میلیون تومانی داشته باشند. همچنین امروز گزارشی از پاداش های برخی هیات مدیره های بانک ها رسیده مبنی بر اینکه برای خودشان در سال ۹۸ پاداش های ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی در نظر گرفته اند! ضمن آنکه موضوع بانک مسکن در کانال آمده و این بانک باید به صراحت اعلام کند آیا افرادی در هیات مدیره شان وجود دارند که پاداش های ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیونی دریافت کرده باشند؟

آصفری با بیان اینکه مردم می توانند تحریم ها را تحمل کنند، اما تبعیض و ناعدالتی ها قابل تحمل نیست، گفت: مردم شاید تحریم ها را بپذیرند، اما نمی توانند مدیری را که درب اتاقش را به روی آنها بسته، تحمل کنند. در واقع مردم ناکارآمدی مدیران و اینکه خود زندگی اشرافی دارند را تحمل نخواهند کرد. هر چند زندگی و امکانات آقای رئیسی مشخص است، اما باید توجه کند مدیرانش چه میزان درآمد دارند.علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: از همکاران استدعا دارم مطالبی که در شبکه های اجتماعی مطرح می شود را از تریبون رسمی مجلس بیان نکنند. اولاً اینکه کسی در مجلس حقوق ۸۰ میلیون تومانی نمی گیرند و ثانیاً امروز در برنامه سلام تهران حضور داشتم و در آنجا نیز درباره دریافتی نمایندگان مطالبی مطرح شد که خلاف است، چرا که حقوق نمایندگان زیر ۲۰ میلیون تومان است،وی ادامه داد: لذا تاکید می کنم جایگاه ساختاری نمایندگان در کشور به اندازه یک بخشداری نیست و ما حقوق ۸۰ میلیون تومانی نداریم و حقوقی که در هیات رئیسه بحث شده و به نمایندگان پرداخت می شود، زیر ۲۰ میلیون تومان است و نباید مطالبی که در فضای مجازی گفته می شود، از تریبون مقدس مجلس مطرح شود.