سعید خطیب‌زاده در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد: ما برنامه جدیدی را در وزارت امور خارجه طراحی کردیم به عنوان نقشه راه و سندهای ۲۰ ساله با کشورهای همسایه که با روسیه تقریباً نهایی شده و مجوز را از هیئت دولت اخذ خواهیم کرد که مذاکرات را انجام دهیم و مانند نقشه راه ۲۵ ساله‌ای که با چین تدوین کردیم با کشورهای عمده همسایه بتوانیم این‌ها را انجام دهیم. به گزارش ایلنا وی افزود: وزارت امور خارجه قطعاً در تنظیم و تسهیل این روابط نقش خودش را ایفا خواهد کرد ولی همه می‌دانند وزارت امور خارجه یک ضلع از اضلاع دیپلماسی اقتصادی است و قطعاً وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای مستقیم مسئول این موضوع هم باید با ما این هماهنگی لازم را داشته باشند.