مهر نوشت: عضو بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه جریان اصلاحات جلسات مفصلی جهت آسیب‌شناسی انتخابات ۱۴۰۰ برگزار کرده است، گفت: به محض روشن شدن نتایج نهایی، سخنگوی جبهه اصلاحات آن را اعلام می‌کند.سید حسن رسولی عضو بنیاد امید ایرانیان ،در پاسخ به این سوال که آیا این انتقاد که نفوذ «بهزاد نبوی» و حزب اتحاد ملت، نتایج و تصمیمات جبهه اصلاحات را در انتخابات ۱۴۰۰ رقم زده را وارد می‌دانید؟ عنوان کرد: به هیچ عنوان! نبوی در جبهه اصلاحات برآیند نظرات ۴۵ نفری که در ساز و کار نهاد اجماع ساز حضور داشتند را جمع‌بندی کرد. من در هیچ مقطعی شاهد اعمال نظر انفرادی او نبوده‌ام.