سخنگوی نیروی انتظامی به خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برکناری فرمانده ناجا واکنش نشان داد.به گزارش ایرنا، سردار مهدی حاجیان سخنگوی نیروی انتظامی خبر برکناری سردار حسین اشتری فرمانده ناجا را تکذیب کرد.او در این باره توضیح داد: انتشار خبر برکناری فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی کار معاندان است و چنین موضوعی صحت ندارد. سردار حاجیان افزود: در واقع این خبر شایعه است و هر خبری در این باره به شدت تکذیب می‌شود.