نماینده تبریز با تاکید بر این که مجلس به دنبال محدودسازی اینترنت یا پلتفرم‌های مختلف نیست، تاکید کرد: نظر من این است که توییتر باید رفع فیلتر شود، به گزارش دیدار نیوز وی پرسیده: چرا توییتر برای مسئولین آزاد باشد و برای مردم آزاد نباشد؟ من معتقدم وقتی که مسئولین در توییتر حضور دارند، چرا باید برای مردم ممنوع باشد؟ اگر خلاف است برای همه باید باشد و مسئولین هم استفاده نکنند، اما حالا که استفاده می‌کنند باید برای مردم هم آزاد شود.