مجمع نیروهای خط امام در دومین بیانیه خود درباره بحران افغانستان با اشاره به اینکه  عده‌ای بحران افغانستان را دست مایه تسویه حساب‌های سیاسی خود قرار داده‌اند،‌ تأکید کرد: جریانی حمایت گسترده فعالان رسانه‌ای و نخبگان فکری و فرهنگی از مردم افغانستان را حمل بر درخواست آنان برای دخالت نظامی در افغانستان می‌کند! در حالیکه هیچ کس چنین درخواستی نداشته و همگی بر پرهیز از جنگ و خشونت اصرار دارند.