لبنانی‌ها که این روزها با معضل سوخت در کشورشان مواجه هستند، برای نفتکش‌های ایرانی حامل سوخت که به نوبت راهی این کشور می‌شوند، سرود ساختند. در این سرود که در فضای مجازی انتشار و بازتاب داشته است، خوانده می‌شود: «دریای لبنان را مزین کردی، به سلامت و در حمایت رسیدی، خدا به همراهت، چشم آمریکا کور، بیروت به تو خوش آمد می‌گوید، ای نفتکش ایرانی.»