رایزنی نماینده وزیرخارجه در امور افغانستان با «احمدمسعود»،«عبدالله عبدالله»و«حامد کرزی»

به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان در ادامه رایزنی و گفتگوهای مستمرش با رهبران و شخصیت های افغانستان، با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان و احمد مسعود نیز به صورت تلفنی گفتگو و  در جریان آخرین تحولات این کشور قرار گرفت.به گزارش ایسنا، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور افغانستان روز پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰، با «محمد صادق خان» همتای پاکستانی‌اش در تهران دیدار و در خصوص همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت های دو کشور جهت استقرار ثبات دایمی و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفتگو و تبادل  نظر کرد.

طاهریان همچنین در ادامه رایزنی و گفتگوهای مستمرش با رهبران و شخصیت‌های افغانستان، با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان و احمد مسعود نیز به صورت تلفنی گفتگو و  در جریان آخرین تحولات این کشور قرار گرفت.