نماینده مجلس دهم درباره طرح اخیر مجلس تحت عنوان «صیانت از حریم خصوصی و ساماندهی پیام‌رسان‌ها»، گفت: مواد مختلف این طرح نشان می‌دهد که با اسمی که برای آن انتخاب شده هیچ هم‌خوانی ندارد زیرا در آن به هیچ‌وجه صیانت وجود ندارد و بحث آن نیز ساماندهی پیام‌رسان‌ها نیست، بلکه روی کل اینترنت و پهنای باند ورودی و خروجی کشور و کل ساختاری اینترنت کشور قانون گذاشته و جرم‌نگاری می‌کند.

حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایلنا، در این خصوص افزود: همچنین وزارت ارتباطاتی که به صورت تخصصی این کار را انجام می‌دهد، دیگر این کار را نباید انجام دهد و نیروهای مسلح باید این کار را انجام دهند؛ طراحان این طرح خیلی با این موضوع آشنا نیستند و این کاری که انجام می‌دهند آسیب بسیار زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت که تنها یک بخش آن کسب و کارها هستند که دچار آسیب خواهند شد و هر کاربری در فضای اینترنت می‌خواهد از یک ایمیل استفاده کند با این قانون دچار مشکل خواهد شد.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: نکته دیگری که حائز اهمیت است و می‌توان آن را پیگیری کرد که حداقل اتفاق نیفتد این است که با توجه به عنوان طرحی که انتخاب شده کمیسیونی که این طرح را بررسی می‌کند، کمیسیون فرهنگی است، یعنی ارجاع طرح به کمیسیون فرهنگی است که در واقع تهی از نگاه تخصصی است و فقط نگاه فرهنگی با یک ایدئولوژی خاص دارد.

وی ادامه داد: در فضای واقعی هم چنین چیزی را می‌بینیم و می‌خواهند آن را به فضای مجازی نیز تعمیم دهند و فضای مجازی به یک فضای امنیتی تبدیل شود که کنترل آن نیز با نیروهای مسلح است. تفکری که یکسری کارها را در فضای واقعی انجام می‌دهد، در حال تعمیم عقایدش به فضای مجازی است که قاعدتاً با توجه به ماهیتی که فضای مجازی دارد و تعداد کاربران خیلی زیادی که دارد با مصوب شدن این طرح قطعا مشکلات خیلی زیادی دارد.