وزارت امور خارجه افغانستان طی بیانیه‌ای درباره دیدار محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه این کشور با محمدابراهیم طاهریان، نماینده ویژه وزارت خارجه ایران از پیشنهاد ایران برای برگزاری نشست سه‌جانبه وزرای خارجه افغانستان، ایران و پاکستان خبر داد و نوشت: آقای اتمر ضمن صحبت در مورد ضرورت تقویت اجماع منطقه‌ای برای موفقیت روند صلح، طرح نشست سه‌جانبه را در اصول مورد تایید قرار داده و برگزاری این نشست را برای تقویت اجماع منطقه‌ای در خصوص موفقیت روند صلح مفید توصیف کرد.