نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بنی گانتس، وزیر دفاع این رژیم در جریان سخنرانی خود در یک مراسم نظامی اعتراف و ادعا کردند که این رژیم در خرابکاری‌های هسته‌ای در ایران نقش داشته است. به گزارش «تایمز او اسرائیل»، بنت در پایگاه هوایی هاتزریم گفت: دشمنان ما باید بدانند که ما برای اقدام تردید نخواهیم کرد. وی با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در بمباران تنها نیروگاه اتمی عراق که حدود ۴۰ سال پیش اتفاق افتاد، افزود: نخست وزیران اسرائیل همیشه دفاع در مقابل «تهدیدهای وجودی» را وظیفه خود می‌دانستند. آن زمان عراق بود و اکنون ایران است.